DRET BANCARI
I IMMOBILIARI

Bufet Espanyol Moreda, en els seus despatxos de Mollet i Sabadell està especialitzat en dret civil i dins d’aquest àmbit, en desnonaments i recuperacions de quantitat és a dir, reclamació d’hipoteques, préstecs, descoberts en compte, rendes derivades del lloguer i reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit i / o laborals.

En l’actualitat, som el despatx de referència en els partits judicials especialitzat en dret bancari i immobiliari havent-nos convertit en un dels principals despatx de tot Espanya en major nombre de processos.

CONTACTI AMB NOSALTRES →

ARRENDAMENTOS

I DESNONAMENTS

El nostre despatx sempre ha prioritzat les demandes derivades d’arrendaments urbans.

Nombrosos són els propietaris que són treballadors o jubilats i per completar el seu sou o pensió han hagut de llogar el seu pis.

També hem defensat a aquells propietaris que per no pagar la hipoteca han hagut de llogar el seu habitatge. Per a aquests sectors, tenim unes condicions especials, en què prioritzem en una primera fase la recuperació de l’habitatge i posteriorment reclamem les rendes meritades.

En aquesta matèria, gràcies a la constància en el treball de recuperació obtenim un percentatge elevat de recuperació de les rendes degudes.

CONTACTI AMB NOSALTRES →

OCUPACIONS
IL·LEGALS

Una de les especialitats del despatx és recuperar per als propietaris habitatges que han estat ocupats il·legalment.Pisos que estan buits perquè provenen d’una herència, una segona residència que per qüestions de malaltia fa anys que no s’obre, una primera residència que el seu propietari està en una residència o simplement d’un inversor, són habitatges que en els últims anys s’estan ocupant amb freqüència, Bufet Espanyol Moreda garanteix la recuperació de l’immoble en tot just uns mesos.

CONTACTI AMB NOSALTRES →

“Rapidesa i eficàcia”

El seguiment dels expedients personalment als jutjats, ens ha permès obtenir uns resultats superiors a la mitjana ja que mantenim un contacte diari i personal amb els professionals de l’administració de justícia.