– Rapidesa i eficàcia

El seguiment dels expedients personalment als jutjats, ens ha permès obtenir uns resultats superiors a la mitjana ja que mantenim un contacte diari i personal amb els professionals de l’administració de justícia.

Tots els expedients del despatx estan digitalitzats el que ens ha permès guanyar en eficàcia i productivitat ja que el paper, pràcticament, ha desaparegut de l’activitat diària del nostre despatx.

Presentació de les demandes en 24 hores des de la recepció

Les demandes s’envien al procurador corresponent en un termini màxim de 24 hores des de la recepció per la seva presentació. En el cas que haguessin de sol·licitar la nota simple actualitzada d’una finca ocupada o bé enviar burofax reclamant l’import del deute, o les rendes o la resolució del contracte, en els judicis de desnonament, la presentació de la demanda es demora únicament un dia ja que ha d’esperar-se a la recepció del justificant de recepció del burofax que facilita Correus o la nota del Registre de la propietat.

En els processos de desocupació d’habitatges l’experiència d’aquests tres mil tres-expedients ens permet garantir que la via civil és la més adequada i la que menys repercussió mediàtica té encara que som conscients que en molts casos, no hauria de ser la adecuada.

Una de les característiques del Bufet Espanyol és que els lletrats que fan les vistes han de tenir una experiència mínima en aquest tipus de procesos.

Asimismo, hem arribat a un acord amb el grup de procuradors radicat a tot Catalunya que ens permet garantir que en tots els partits judicials podem ofe cer la mateixa qualitat de servei.

– Absència de repercussió i mediàtica

Plenament conscients del risc reputacional que pot suposar per al client recuperar els actius immobiliaris, el despatx treballa amb un sistema que permet l’absència de conflictivitat i nul·la repercussió mediàtica.

L’any passat hem gestionat la desocupació d’un edifici de la Llagosta (Barcelona) que va tenir molta presència en mitjans de comunicació i xarxes socials a tot Catalunya amb un resultat satisfactori per a l’entitat per als futurs propietaris dels habitatges ocupats.