AVÍS LEGAL PÀGINA WEB

 

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil Bufet Espanyol Moreda SLP, CIF: B63670665. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.bufetespanol.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Bufet Espanyol Moreda SLP, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Bufet Espanyol Moreda SLP oa tercers. Bufet Espanyol Moreda SLP no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de Bufet Espanyol Moreda SLP. Amb els límits establerts a la llei, Bufet Espanyol Moreda SLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de Bufet Espanyol Moreda SLP estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de Bufet Espanyol Moreda SLP poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Bufet Espanyol Moreda SLP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Bufet Espanyol Moreda SLP Així mateix, per accedir als serveis que Bufet Espanyol Moreda SLP ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Bufet Espanyol Moreda SLP, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Avinguda de Burgos, 29, 1-1, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona o bé, enviar un correu electrònic a jme@bufetespanol.com. No obstant això, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Bufet Espanyol Moreda SLP pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el cas, de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Bufet Espanyol Moreda SLP, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic jme@bufetespanol.com, manifestant la seva voluntat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per Bufet Espanyol Moreda SLP estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Bufet Espanyol Moreda SLP o de les persones físiques o jurídiques que s’informi d’un producte o servei. Bufet Espanyol Moreda SLP no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se l’Bufet Espanyol Moreda SLP tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a Bufet Espanyol Moreda SLP, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. Bufet Espanyol Moreda SLP ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, Bufet Espanyol Moreda SLP no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar em ella com si ho fos. Bufet Espanyol Moreda SLP declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. Bufet Espanyol Moreda SLP es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas Bufet Espanyol Moreda SLP, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses, tant si procedeix directament o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer. Bufet Espanyol Moreda SLP no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc totalment exclusiu de l’usuari. Bufet Espanyol Moreda SLP no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Bufet Espanyol Moreda SLP com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Bufet Espanyol Moreda SLP no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Bufet Espanyol Moreda SLP. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de Bufet Espanyol Moreda SLP, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Bufet Espanyol Moreda SLP, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Bufet Espanyol Moreda SLP l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Bufet Espanyol Moreda SLP.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.